Foredragsliste

Listen dækker over foredrag, jeg har holdt i forskellige sammenhænge og gerne vil holde igen. Honoraret aftales fra gang til gang.

Grønland

Om Knud Rasmussen
Foredraget beretter historien om vores store polarforsker og fortryller, hans livs dilemmaer, sejre og skuffelser, om hans betydning i Grønland og for forholdet mellem Danmark og Grønland samt om udforskningen af den eskimoiske kultur.

Om Kongen af Thules tilblivelse
Her berettes om bogens tilblivelse fra idé til virkelighed. De fleste kan skaffe sig kendskab til en bogs indhold, men hvad ligger der bag? Hvilket arbejde er der i det? Hvilke sejre og nederlag, hvordan får man idéen, hvordan skaffer man sig materialet, hvordan er skriveprocessen? Hvad med selve udgivelsen? Svarene er her.

Om Den litterære Ekspedition
Her berettes om den ekspedition, der fik så stor betydning. Ikke alene fordi den blev skæbnebestemmende for deltagerne, men ikke mindst for polareskimoerne, hvis skæbne blev forandret på kort tid.

Om Den 5. Thule-Ekspedition
Foredraget beretter om verdens længste slæderejse, der ikke alene gjorde Knud Rasmussen verdensberømt, men også skabte forståelsen af sammenhængen mellem polarfolkene. Samtidig med, at deres kultur blev opdaget og udforsket, blev den også truet med forfald og udryddelse.

Om Peter Freuchen
”I og for sig er der ingen, der holder af at se sit eget skelet”, skrev ham selv, mens han lå og så på, hvordan kødet faldt af tæerne. Dermed var det slut med at være polarforsker og makker med Knud Rasmussen. Så startede denne flamboyante skikkelse en karriere som datiden mest solgte forfatter, som landmand, som journalist, som rejsende, som foredragsholder, som alt muligt, men mest som Peter Freuchen, manden der vandt 64.000 dollars i Kvit-eller-dobbelt.

Om Ejnar Mikkelsen
Foredraget beretter om hans liv, ekspeditionerne, om hans overlevelse sammen med en makker i tre år alene på Nordøstgrønlands kyst, om resultaterne, om hans arbejde som inspektør for Østgrønland og om hans betydning for forholdet mellem Danmark og Grønland.

Om Grønland i vore hjerter
Uden at vi måske ved det eller tænker over det, spiller Grønland en stor rolle for de fleste danskere. Foredraget beskriver hvordan og hvorfor – og ikke mindst, hvad der skal blive af det.

Mongoliet

Om Henning Haslund-Christensen
Mød denne spændende mand og hans liv – og ikke mindst hans møde med steppens nomader, mongolerne, deres heste og frie liv. Hans indsamlinger af etnografiske genstande – især optagelserne af deres musik – er berømte.

Litteratur

Om rejsen i et dannelsesmæssigt aspekt.
”At rejse er at leve”, mente H.C. Andersen. Foredraget beskriver, hvad vi leder efter, når vi rejser ud på store farefulde ekspeditioner, eller når vi blot rejser på ferie. Der er mere på spil, end vi tror.

Om fortolkning
Hvad er det, vi gør, n år vi fortolker? Vi gør det hele tiden – ikke kun når vi læser eller ser en film. Verden er fuld af symboler og tillagt mening, men hvordan bærer vi os ad – og hvorfor?

Om folkeviserne
Dette foredrag giver et indblik i en af vore store kulturskatte, hvis indhold det kan være vanskeligt at afkode og som trækker sine spor op gennem vores historier. Med folkeviserne som baggrund kan vi også bedre forstå, hvad det er, der foregår i vores kultur i disse år. 

Om Ludvig Holberg – og latteren
Komedieforfatter, historiker, professor, pengepuger og baron. Holberg favnede vidt, og han beskrev vores folkekarakter eller mangel på samme i en række komedier, hvis popularitet stadig er stor. Men hvad griner vi af, af hvem og hvorfor? Det giver foredraget svar på.

Om Thorkild Hansen
Han var en af sin tids mest populære forfattere og modtog både De gyldne Laurbær og Nordisk Råds Litteraturpris. Han gav sine historiske fortællinger drama og kolorit, læserne elskede ham, og statsministeren citerede ham i en nytårstale.
Han vandt sig ikke kun beundrere, men også kritikere. Hvad var det egentlig, han skrev om, og hvordan hænger forfatterskabet sammen med hans liv. Foredraget finder frem til troldene i forfatterskabet.

Om Holger Drachmann
Det blev sagt om ham, at han var Nordens største festblus. I hvert fald var han en sprogets mester, der har givet os fx Midsommervisen, nogle kendte skuespil og romaner, dertil en lang række fortællinger og mest af alt digtene. Kvinderne spillede en stor rolle i hans liv, han var en glimrende journalist og var med til at gøre Skagen berømt. Han var en central figur i det politiske landskab. Alt dette havde også en bagside. Det hele kommer med i foredraget. 

Om Nietzsche
Den tyske filosof er blevet fejltolket og i tiden løb taget til indtægt for synspunkter og holdninger, han næppe havde, men i de sidste år der er sket en nyvurdering, der gør det aktuelt at trække ham frem igen.

Om Marie Grubbe
Foredraget beretter både om den historiske person og om hende som en litterær figur, der har fængslet adskillelige forfattere – måske fordi hun var en person, der udlevede sine inderste ønsker og behov trods alle hensyn og konventioner. 

Om Jørgen Jürgensen
Denne fantastiske skikkelse er stort set skrevet ud af danmarkshistorien, skønt han spillede en stor rolle under englandskrigene. Jürgensen var eventyrer, fantast – han skrev verdens første frie forfatning, mens han var konge på Island, han sejlede jorden rundt, skrev komedier i Holberg stil ved siden af religionshistoriske værker, opdagelsesrejsende, dødsdømt, deporteret.
I Danmark er han stort set glemt, på Tasmanien en kendt skikkelse. Foredraget fortæller hvorfor.

Om værdikrise
Politikerne skændes, kulturradikalisme er blevet et fy-ord, fædrelandet er blevet populært, kirkerne tømmes, familierne opløses, egoismen stiger, hurtighed og fart er efterstræbt, men slår os ihjel, fastfood er in, men vi bliver overvægtigt og får sukkersyge. Har kroppen erstattet Gud? Vi kommunikerer som gale på de sociale medier, men siger ikke hinanden noget Hvor kommer alt det fra, og hvad sker der?

Om det moderne menneske
Dette foredrag giver et billede af det moderne menneskes tilsynekomst. Med især dansk litteratur som kilde, men også med udblik på fysikken og kunstens udvikling tegnes et af det moderne menneskes vej til nutiden bevidsthedstransformationen fra en vertikal legitimering til en horisontal.

Om forholdet mellem menneske og natur
Foredraget giver et idéhistorisk rids over, hvordan vores natursyn har udviklet sig gennem tiderne. Engang var mennesket ét med naturen, siden har det distanceret sig for nu at stå så langt væk, at det har ført en truende miljøkrise med sig.

Kontaktoplysninger
Email: klfr@tdcadsl.dk
Læs mere her